Orthopedische revalidatie


Met orthopedische revalidatie bedoelen we revalidatie na letsels van het steun- en  bewegingsapparaat  (spieren, gewrichten, beenderstelsel,…  )  ,al of niet na een orthopedische ingreep,  met de bedoeling de mobiliteit, de kracht en de functionaliteit optimaal te recupereren.

 

( Indicaties : bv.revalidatie na totale heupprothese, cuff repair schouder, spierscheur, enkelverstuiking, … )