Mulligan Concept


Mulligan Concept  is een behandelmethode voor klachten aan de gewrichten, wervelkolom en weke delen (spieren, zenuwen, …) , die bestaan op basis van een verkeerde positie of beweging in een gewricht , bv. na een trauma of na een lange immobilisatie. De behandeling bestaat er dan in om het gewricht passief ( door de therapeut ) op de juiste positie te plaatsen en de beperkte beweging actief op een pijnvrije manier door de patiënt te laten uitvoeren. Zodoende kunnen de klachten, ook chronische, snel en duurzaam verholpen worden op een pijnloze manier. Info : www.bmulligan.com

( Indicaties : bv. impingement schouder, tenniselleboog, bewegingsbeperking nek,…)